Premissene for styrets arbeid

Når daglig leder legger premissene for styrets arbeid

Det har i den senere tid vært mye fokus på styrearbeid og den jobben styret gjør for bedriften. Vi forbinder ofte kompliserte og vanskelige styreoppgaver med større virksomheter, men virkeligheten er en annen. I de 268.000 aksjeselskapene i Norge skal det velges styre på generalforsamlingen.

De fleste av landets aksjeselskaper er små virksomheter hvor eier, styreleder og daglig leder er en og samme person. Jeg tror at økonomien ofte er største unnskyldning til ikke å ha en ekstern styreleder. Man tenker at det er penger spart.

Hvis man allikevel velger å spørre en ekstern person om å sitte i styret, velger vi ofte en i familien, regnskapsfører, advokaten eller en annen vi kjenner godt. En som kan holde kontroll på det vi driver med, stille på styremøtene og lese regnskapsrapporter, signere på årsregnskapet og ellers ikke foreta seg mye.

Vi ser noen ganger at man spør og velger personer til styret som har hatt suksess i andre virksomheter. Det kan selvfølgelig være fristende å ha noen med et kjent navn i styret. Men, eksemplene er mange på at suksesser i en bransje eller virksomhet har kommet som resultat av mange gode kollegers innsats. Som styreleder i din bedrift er kanskje rammene og arbeidsbetingelsene noe annet.

Altfor ofte ser vi at det er daglig leder som bestemmer hva styret skal sette på sin agenda og behandle i styremøtene. Det er daglig leder som innkaller til styremøtene, forbereder styresakene og skriver protokollen. Da har daglig leder den hele og fulle kontrollen. Dette til tross for at daglig leder skal ha sitt fokus på å drifte virksomheten.

Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Det er sånn vi er lært opp til at styrearbeid skal være. Hvordan kan styret påvirke bedriftens utvikling hvis det er daglig leder som legger premissene for arbeidet ?

De fleste kurs og seminar som omhandler styrearbeid har kontrollaspektet og styrets ansvar som pensum. Det er viktige oppgaver og ansvar styret har, men det skaper liten eller ingen utvikling for bedriften å ha et styre med bare kontroll som arbeidsfokus. Vi må tenke nye tanker om innholdet i styrearbeide.

Eier du en liten eller mellomstor virksomhet som du mener har et potensiale, det kan være innen økonomisk vekst, menneskelig vekst og kanskje et potensial for en dag å bli solgt - eller kanskje du planlegger å kjøpe opp en annen bedrift som en del av din plan ?

Da bør du virkelig vurdere å ansette en ekstern styreleder - og kanskje et styremedlem i tillegg til deg selv. Det kan være en god investering å finne en dyktig styreleder / styremedlem.

Hva er en dyktig styreleder ?

Det er vanskelig å gi et enkelt svar på det spørsmålet.  Det er blant annet avhengig av personens faglige bakgrunn, men ikke minst evnen til å ta i bruk kunnskapen og formidle den til andre. Evnen til å tenke og arbeide i team. Utvikle gode relasjoner. Det hjelper lite å kunne mye hvis man ikke kan formidle kunnskapen til andre i styret. En dyktig styreleder skal hente det beste ut av seg selv og de andre i styret.

Skal du finne en ekstern styreleder, kan du ha noen av disse retningslinjene i tankene;

  • Velg gjerne en styreleder som ikke har din bransjekunnskap - den har du.
  • Velg en du ikke kjenner - venner kan du bruke på annen måte.
  • Velg en som har tid og ressurser til å jobbe i styret - det er virkelig frustrerende å jobbe med st styre som ikke har tid
  • Velg en som har forståelse for at styrearbeid er menneskearbeid.
  • Velg en som kan utvikle styret og daglig leder som et felles ledelsesteam - som jobber sammen mot et felles mål for bedriften.

Når du har funnet gode kandidater - gjør et intervju hvor du legger fram dine forventninger og spør hva styret kan gjøre for å skape økonomiske -, menneskelige - og forretningsmessige verdier for deg som eier. Skal du i tillegg selv være daglig leder, har dere noen flere punkter dere bør diskutere.

Den jobben dere gjør før arbeidet kommer i gang, er en viktig del av styrearbeidet - det heter avklaring - eller avstemming av forventninger.

BESØK OSS
FØLG OSS